Τσιμεντοειδή


Πρόκειται για υλικά στεγάνωσης με βασικό συστατικό το τσιμέντο, για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους:
1
Τσιμέντα
2
Λάσπες κτισίματος
3
Έτοιμοι σοβάδες
4
Επισκευαστικά κονιάματα, δηλαδή σκόνες στεγάνωσης
5
Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα για εξομάλυνση δαπέδων
Image