Μόνωση


Για μόνωση διατίθενται τα παρακάτω υλικά:
  • Πολυστερίνη (εξηλασμένη ή διογκωμένη)
  • Πετροβάμβακας (ανόργανο θερμομονωτικό υλικό από ίνες οξειδίου – πυριτίου)
  • Ορυκτοβάμβακας ISOVER (ανθεκτικό θερμομονωτικό υλικό)
    Μονωτικές πλάκες δωμάτων (ιδανικές αν ένα δώμα είναι κρύο ή μεταλλικό)
Image